Menu Close

Menu Close

🤣 از شدت خنده روی زمین پیچ و تاب خوردن شکلک کپی چسباندن 🤣

 • 🤣

🤣 ایموجی خنده روی زمین که به نام ایموجی "روفل" یا شکلک "خنداننده گریه" نیز شناخته می شود، نشان دهنده خنده یا سرگرمی شدید است. اغلب برای بیان اینکه چیزی خنده دار یا بسیار خنده دار است استفاده می شود.

نمونه‌هایی از استفاده:

 1. دوستم به تازگی خنده‌دارترین جوک را گفته است و من روی زمین می‌خندم.
 2. نمایش استندآپ کمدی خیلی خوب بود. خنده دار است، من تمام مدت روی زمین غلت می زدم.
 3. شوخی که همکارانم با من انجام دادند باعث شد که روی زمین غلت بزنم.
 4. باورم نمی شود چقدر مسخره است. وضعیت این است که من 🤣 روی زمین غلت می زنم و می خندم.

برخی عبارات جستجویی که ممکن است افراد برای یافتن ایموجی خنده روی زمین 🤣 استفاده کنند عبارتند از:

 • اموجی خنده روی زمین غلت زدن
 • اموجی روفل
 • اموجی خنده دار
 • اموجی برای خنده
 • اموجی خنده دار
 • اموجی خنده
 • اموجی سرگرمی
 • اموجی خنده دار
🤣 از شدت خنده روی زمین پیچ و تاب خوردن شکلک کپی چسباندن 🤣
لبخند و احساسات