Menu Close

Menu Close

😞 چهره ناامید شکلک کپی چسباندن 😞

  • 😞

شکلک 😞 صورت ناامید، صورتی زرد با ابروهای درهم، دهان غمگین یا فرورفته و چشمان بسته است. این ایموجی اغلب برای انتقال ناامیدی، ناامیدی یا غم استفاده می شود.

در اینجا پنج مثال از نحوه استفاده از شکلک صورت ناامید 😞 آورده شده است:

  1. وقتی شخصی از اتفاقی که افتاده ناامید می شود، ممکن است از شکلک 😞 برای ابراز ناامیدی خود استفاده کند. برای مثال، «باورم نمی‌شود که کار را نگرفته‌ام»
  2. اگر فردی از موقعیتی احساس ناامیدی یا آزرده‌گی می‌کند، ممکن است از شکلک 😞 برای نشان دادن نارضایتی خود استفاده کند. به عنوان مثال، "من خیلی از این ترافیک خسته شدم"
  3. وقتی شخصی از چیزی ناراحت یا ناراحت است، ممکن است از شکلک 😞 برای نشان دادن احساسات خود استفاده کند. به عنوان مثال، "من خیلی ناراحتم که گروه مورد علاقه من در حال لغو تور است 😞"
  4. از شکلک 😞 همچنین می توان برای نشان دادن ناامیدی یا ناامیدی از خود استفاده کرد. به عنوان مثال، "من خیلی از خودم ناامید هستم که برای آزمون درس نخوانده ام"
  5. اگر کسی از موقعیتی احساس فشار یا استرس می کند، ممکن است از ایموجی 😞 برای نشان دادن اینکه احساس غرق شدن می کند استفاده کند. یا غرق شده به عنوان مثال، "من کار زیادی برای انجام دادن دارم و زمانی برای انجام آن ندارم 😞"

برخی از عبارات جستجویی که ممکن است افراد برای پیدا کردن شکلک صورت ناامید 😞 از آنها استفاده کنند عبارتند از: "Emoji چهره ناامید"، "Frustrated" شکلک چهره، «اموجی چهره غمگین»، و «اموجی چهره افسرده».

😞 چهره ناامید شکلک کپی چسباندن 😞

شکلک برچسب ها

لبخند و احساسات