Menu Close

Menu Close

🙏 Zložené Ruky Kopírovanie a Vloženie Emodži 🙏🙏🏻🙏🏼🙏🏽🙏🏾🙏🏿

 • 🙏
 • 🙏🏻
 • 🙏🏼
 • 🙏🏽
 • 🙏🏾
 • 🙏🏿

Emodži 🙏 so zloženými rukami, tiež známe ako emodži „modlitebné ruky“ alebo „prosebné ruky“, je populárny emotikon používaný na vyjadrenie pocitu úcty, modlitby alebo prosby. Často sa používa na vyjadrenie nádeje, vďačnosti alebo túžby, aby sa niečo stalo.

Tu je päť príkladov toho, ako možno použiť emoji 🙏 so založenými rukami:

 1. Na vyjadrenie nádeje alebo túžby, aby sa niečo stalo, napríklad „Dúfam, že všetko vyjde 🙏“
 2. Prejaviť vďaku alebo uznanie, napríklad „Veľmi vám ďakujem za pomoc 🙏“
 3. Požiadať o odpustenie alebo prosiť, napríklad „Odpusť mi 🙏“
 4. Na vyjadrenie podpory alebo povzbudenia, ako napríklad „Fandím vám 🙏“
 5. Na vyjadrenie modlitby alebo duchovného spojenia, ako napríklad „Posielam pozitívne myšlienky a modlitby 🙏“

Niektoré vyhľadávacie frázy, ktoré môžu ľudia použiť na nájdenie emodži 🙏 so založenými rukami, zahŕňajú: „emodži so zloženými rukami“, „emodži modlitebných rúk“, „emodži prosebných rúk“ a „emodži na modlitbu“.

🙏 Zložené Ruky Kopírovanie a Vloženie Emodži 🙏🙏🏻🙏🏼🙏🏽🙏🏾🙏🏿
Ľudia & Telo